ประกันบ้านหรือประกันอัคคีภัยคืออะไร
วันนี้เรามาทำความรู้จักกับประกันอัคคีภัยกันครับประกันบ้านหรือประกันอัคคีภัยคืออะไร


การประกันอัคคีภัยเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากไฟไหม้ หรือภัยเพิ่มเติมอื่นๆ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยระเบิด เป็นต้น ซึ่งการประกันอัคคีภัยนี้ สามารถใช้ได้กับทรัพย์สินที่มีการใช้งานในทุกๆ ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ฯลฯ ยกเว้นแต่เพียงกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแยกออกไปต่างหาก


หากต้องการสอบถามรายละเอียดราคาประกันอัคคีภัย กรุณาติดต่อได้ที่ Smile Insurance Broker 


สอบถามโปรโมชั่นและเปรียบเทียบราคาฟรี

Tel: 097 297 9525 
(สามารถโทรได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ เวลา 8.00 - 18.00 น.)

Email: smile.insurance.broker@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/smileinsurancebroker

ที่อยู่สำหรับติดต่อ
720 อาคาร ระเบียงจามจุรี
ซอย 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330