ประกันภัยขนส่งทางทะเล


ประกันภัยขนส่งทางทะเลที่ครอบคลุมทุกภัย ราคาไม่แพง ถูกกว่าที่ Shipping และบริการดีให้ข้อมูลครบถ้วน


เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีการส่งออกหรือนำเข้า สามารถส่งรายละเอียดเพื่อเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันภัยก่อนจะขนส่งในแต่ละเที่ยว

สอบถามโปรโมชั่นและเปรียบเทียบราคาฟรี

Tel: 097 231 9514 
(สามารถโทรได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ เวลา 8.00 - 18.00 น.)Partner หลักของ Smile Insurance Broker

อุ่นใจกับ partner หลักของ Smile Insurance Broker กับบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศมากกว่า 25 บริษัทเพื่อตอบทุกโจทย์ทุกความต้องการของคุณ-กรุงเทพประกันภัย
-วิริยะประกันภัย
-โตเกียวมารีนประกันภัย
-ไทยประกันภัย
-ไอโออิประกันภัย
-ทิพยประกันภัย
-เมืองไทยประกันภัย
-เอเชียประกันภัย
-แอลเอ็มจีประกันภัย
-อาคเนย์ประกันภัย
-เทเวศน์ประกันภัย
-ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
-ไทยวิวัฒน์ประกันภัย
-อยุธยาอลิอันซ์ประกันภัย
-ธนาชาติประกันภัย
-ประกันคุ้มภัย
-แอ็กซ่าประกันภัย
-เอ็มเอสไอจีประกันภัย
-เคพีไอประกันภัย
-สามัคคคีประกันภัย
-เทเวศน์ประกันภัย
-ทีเอสไอประกันภัย
-นำสินประกันภัย
-นวกิจประกันภัย  สอบถามโปรโมชั่นและเปรียบเทียบราคาฟรี

  Tel: 097 297 9525 
  (สามารถโทรได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ เวลา 8.00 - 18.00 น.)
  Email: smile.insurance.broker@gmail.com
  Facebook: www.facebook.com/smileinsurancebroker

  ที่อยู่สำหรับติดต่อ
  720 อาคาร ระเบียงจามจุรี
  ซอย 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330